Gürçay Makine

Çevre Politikası

Gürçay Makine, ürettiği makinalar ve yedek parçalarla, milli servete katkıda bulunmayı, doğayı zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almayı ve üretim prosesinde çevreye olan olumsuz etkileri minimuma indirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak için belirlenen ilke ve politikalar:

Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak,

Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak,

Üretim prosesinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak, en yakın lokasyonda imha etmek veya imha edilmesini sağlamak,

Çalışanlarımıza düzenli ve sürekli eğitilmesini sağlayıp çevrenin korunması ile ilgili sorumluluk bilinci oluşturmak,

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı amacıyla gereken her hususun yerine getirilmesi,