Gürçay Makine

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Gürçay Makina olarak çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak öncelikli amacımızdır.

Bu amaca ulaşabilmek adına şirketimiz aşağıda yazılı ilkeleri benimsemiştir:

- Yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uymak,

- İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini sürekli geliştirecek şekilde çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi eğitmek ve bilgilendirmek,

- Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp, uygulamak,

- İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımımızı sürekli geliştirmek suretiyle sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmak.

Genel Müdür
Şerafettin Gürçay